SGS certifikácia, inšpekcie, školenia

SGS certifikácia, inšpekcie, školenia

Certifikácia systémov manažérstva podľa medzinárodných noriem:

Certifikácia systémov TRVALO UDRŽATEĽNEJ PRODUKCIE pre biopalivá    a biokvapaliny:

Certifikácia systémov pre krmivá (Good Manufacturing Practice/ Správna výrobná prax):

Akreditovaná verifikácia emisií skleníkových plynov  - EU ETS

2nd Party audits/ audity druhej strany prispôsobené požiadavkám zákazníkov

Etické audity

Nahlásiť chybu
Popis závady/nesprávnej informácie:
Kontakt na Vás:
Ak poskytnete na seba kontakt, budeme Vás informovať o vyriešení problému.